Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča Gravital
Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča

Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča

Naše družstvo sa nachádza 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno v extraviláne obce (za Hronom)

Predseda družstva: Ing. Igor Nemčok
Podpredseda družstva: Róbert Žatko

Prevádzka Lom

Sídlo prevádzky – Ráztoka
Vyťažený produkt – dolomitický vápenec vo forme vápenovej štrkodrvy vhodných na:

  • výrobu betónu
  • betónových tvárnic
  • obaľovanej asfaltovej drvy
  • zimný posyp ciest
  • podložie pod dlažbu

Doba predaja: Pondelok - Piatok 7.00 - 14.00 hod.

Služby v rastlinnej a živočíšnej výrobe

Prevádzky fariem na výrobu kravského a ovčieho mlieka a mäsa

  • Sídlo prevádzky – Slovenská Ľupča, Brusno, Ráztoka