Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča sa nachádza 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno.

  • Predseda predstavenstva: Ing. Igor Nemčok
  • Podpredseda predstavenstva: Ing. Eva Roštárová
  • Členovia predstavenstva: Ing. Emil Gregor, Rudolf Majer, Marta Hrubá, Božena Zemanová, Milan Šuhajda
Výrobné zameranie družstva:

1. Prevádzka lom
    Sídlo prevádzky – Ráztoka
    Vyťažený produkt – dolomitický vápenec vo forme vápenovej štrkodrvy nasledovných
    frakcií a cien vhodných na:

  • výrobu betónu
  • betónových tvárnic
  • obaľovanej asfaltovej drvy
  • zimný posyp ciest
  • podložie pod dlažbu

2. Služby nákladnej autodopravy

3. Ponuka voľných nebytových výrobných priestorov s pôvodným určením pre
    poľnohospodársku prvovýrobu.

4. Prevádzky fariem na výrobu kravského a ovčieho mlieka a mäsa v obciach:
    Slovenská Ľupča, Medzibrod, Brusno, Ráztoka.

Roľnícke družstvo HRON
Slovenská Ľupča

976 13 Slovenská Ľupča

Tel./fax: +421 48 4196994
e-mail: rdhron@rdhron.sk

predseda: 0905 459 401
ekonóm: 0905 459 400

 Prevádzky:
 Lom
 0905 244 230
 Mechanizácia
 0905 244 239
 Farma Ráztoka
 +421 48 618 22 81, 0910 916 155
 Farma Slovenská Ľupča
 0917 559 833